Okna jsou vyráběna z prvomateriálu a potvrzujeme, že systémy TROCAL (veškeré TROCAL profily a TROCAL příslušenství) mají původ ve Spolkové Republice Německo a jsou vyráběny v jednom ze 3 produkčních závodů profine (Troisdorf-Pirmasens-Berlin).

https://kinterier.animatec.cz/wp-content/uploads/2019/11/kolecko-zelene-74x74.png
Výhody profilového systému Trocal 88
 • 7-komorový německý PVC profil
 • Tvarové provedení rovinné křídlo
 • Provedení PVC bílá, dřevodekory, barevné fólie
 • Vyztužení pozinkovanými ocelovými profily
 • Trojí těsnění funkční spáry
 • Příhradová konstrukce komor pro zlepšení statiky profilu
 • zasklení do 56 mm tl. skla

Bílá základníBílá základní
Birke RoseBirke Rose
Irish OakIrish Oak
Horská boroviceHorská borovice
OregonOregon
Winchester XAWinchester XA
Světlý dubSvětlý dub
Jasný dubJasný dub
Zlatý dubZlatý dub
DouglasieDouglasie (pouze výplň)
Soft CherrySoft Cherry
Sorento BalsamicoSorento Balsamico
Cherry AmarettoCherry Amaretto (výplň)
Střední dubStřední dub
OřechOřech
Black CherryBlack Cherry
Tmavý dubTmavý dub
MahagonMahagon
PalisandrPalisandr
AnthrazitgrauAnthrazitgrau
Anthrazitgrau hladkýAnthrazitgrau hladký
Metbrush AnthrazitgrauMetbrush Anthrazitgrau
Basalt GrauBasalt Grau
Quarz GrauQuarz Grau
Metbrush AluminiumMetbrush Aluminium
Metbrush SilverMetbrush Silver
GrauGrau
TitaniumTitanium
AchatgrauAchatgrau
LichtgrauLichtgrau
CremeweissCremeweiss
WeissWeiss
DunkelrotDunkelrot

¨

WeinrotWeinrot
SmaragdgrunSmaragdgrun
MoosgrunMoosgrun
DunkelgrunDunkelgrun
DunkelblauDunkelblau
BrillantblauBrillantblau
StahlblauStahlblau

Okenní kování

KOVÁNÍ - Roto NT - Okna, která přispívají k vyššímu komfortu, lepšímu zabezpečení a atraktivnějšímu vzhledu Vašeho domova.

Okno může mít podstatně lepší užitné vlastnosti, než si myslíte. Co všechno musí garantovat okenní kování? Kování je zodpovědné za všechny funkce okna: otevírání, sklápění, uzavření a také za ovládání dalších funkcí závislých na vybavenosti okna. Okno bez kování by byl pevný rám se zasklenou plochou. Jednotlivé díly okenního kování jsou naopak produktem nejmodernější tech­niky - v malém formátu.

Roto: Značka kvality vynálezce oteví­ravě sklopného kování.

Okenní kování

Jedním z prvních, kdo se intenzivně zabýval technikou stavebního kování, byl Wilhelm Frank, zakladatel firmy Roto. Díky prvnímu průmyslově vyrobenému otevíravě sklopnému kování se stal v roce 1935 průkopníkem v této oblasti. Dnes je firma Roto známá inovační, kom­fortní, bezpečnostní a designově orien­tovanou technologií oken a svým v celém světě nejvíce prodávaným oteví­ravě sklopným kováním.

Pouze bezpečný domov vytváří pocit bezpečí.

Kování Roto NT již v základní verzi dis­ponuje vysokou mírou bezpečnosti a tím zajišťuje lepší ochranu proti poku­sům o vloupání. Roto NT má systematicky integrovanou základní bezpečnost. Ať se jedná o balkónové dveře nebo o okna z plastu či dřeva - ROTO NT nabízí již v základní verzi vysokou míru základní bezpečnosti: na spodní hraně křídla je uchycen hřibový čep, který vytváří v kombinaci se sklopným uzávěrem tvarový spoj. Výsledek:již od začátku lepší ochrana proti pokusům vypáčení.

PROMYŠLENÁ INOVACE KOVÁNÍ ROTO NT

Systém otevíravě sklopného kování Roto NT s sebou do Evropy přinesl novou kovací techniku. Snadné otevření, sklopení a uzavření okenních křídel pouze jednou rukou je dnes samozřejmostí a výhody otevíravě sklopného kování nachází v celém světě stále větší ohlas. Kování Roto NT se řadí k nejúspěšnějším systémům otevíravě sklopného kování protože:

 • Kování Roto NT je synonymem inovace. Jedině díky vývoji si je totiž možné udržet na trhu vedoucí roli.
 • Kování Roto NT patří k prvnímu kování se sériově integrovanou pojistkou proti chybné obsluze a zároveň k prvnímu kování s povrchovou úpravou matně stříbrného vzhledu s označením Roto Sil,díky které je kování Roto NT dodnes nezaměnitelné. Tato galvanická úprava chrání kování desetiletí před korozí.

Okenní kování

 

Okenní kliky

Pro ovládání oken a balkonových dveří dodáváme hliníkové okenní kliky.

mosaz matnámosaz lesklášedohnědástřední bronzbronzryze bílá
Mosaz matnáMosaz leskláŠedohnědáStřední bronzBronzRyze bílá
přírodní stříbrnánová stříbrnátitan matná   
Přírodní stříbrnáNová stříbrnáTitan matná   
 
 

Akce a slevy

Nenechte si ujít naše mimořádné sezónní slevy na sortiment nebo služby...

Akce a slevy

Zasklení oken

Dodáváme plastová okna, která jsou zasklena izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Sklo zásadně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti okna. Každý zákazník si může určit technické parametry součinitele prostupu tepla U [W/m²K] a vzduchové neprůzvučnosti Rw[dB]. Standardně používáme u šestikomorového systému izolační dvojskla plněná argonem ve složení 4-16-4 s koeficientem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m²K teplý distanční rámeček (Chromatec Ultra), zvuková izolace RW-33 dB. U sedmikomorového systému 88 MD standardně dodáváme izolační trojskla plněná argonem ve složení 4-12-4-14-4 s koeficientem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m².K zvuková izolace RW - 35 dB. V případě vašich speciálních požadavků je možné dodat skla bezpečnostní, protihluková, ornamentní a reflexní neboli zrcadlová. Zde si Vás dovolujeme upozornit, že v případě montáže oken, kdy nejsou použity parotěsné a paropropustné pásky dosáhneme zvukové izolace zabudovaného okna pouze do 24 dB, a to bez ohledu na parametry vlastní otvorové výplně. Při ošetření připojovací spáry vnějším i vnitřním uzávěrem můžeme dosáhnout akustické hodnoty 30 – 44 dB podle toho, jaké akustické kvality je zabudovaná otvorová výplň. Již delší čas je na stránkách odborných, ale i populárních periodik diskutována vhodnost či nevhodnost plastových oken obecně, především pak s ohledem na výskyt nežádoucích jevů jako povrchové kondenzace, vzniku plísní či rapidního snížení kvality vzduchu v místnostech. Jediným pochopitelným důvodem, proč jsou tyto závady nesmyslně připisovány právě oknům plastovým, je zřejmě fakt, že jejich podíl na trhu je přes přání a prognózy mnoha novodobých Nostradamů převažující a má stále stoupající tendenci. Ačkoliv byly tyto závady již našimi kolegy z oboru velmi fundovaně diskutovány a vysvětleny, stále jsme konfrontováni s fatálním nepochopením příčina souvislostí těchto negativních jevů. Pokusme se tedy velmi jednoduchým a pochopitelným způsobem příčiny vzniku povrchových kondenzací a všech následků znovu ozřejmit. V posledních deseti letech prodělalo naše stavebnictví s nástupem moderních stavebních materiálů veliký kvalitativní posun. Jsou mnohé oblasti - a zde bychom vyzdvihli především oblast energetické náročnosti staveb - kde jsme zaznamenali veliký posun vpřed. Dnes je již prakticky nemyslitelné, aby novostavby nebyly tak či onak zateplené a jejich obvodové pláště nevykazovaly tepelný odpor vysoko nad R = 2.0 m2K/W. Naproti tomu však rekonstruované objekty v mnoha případech řeší energetické problémy nedůsledně či zcela chybně. Obecně lze zjednodušeně říci, že předpokladem vzniku těchto jevů je vysoká relativní vlhkost vzduchu v interiéru společně s nízkou povrchovou teplotou stavebních konstrukcí. Kde však hledat příčiny vzniku těchto situací?

Novostavby

Současný trend rychlé výstavby předpokládá osazení oken do hrubé stavby. Výhodou je možnost stavbu „uzavřít“ a pokračovat ve vnitřních dokončovacích procesech i v zimním období. Všechna dnes vyráběná kvalitní okna, nezávisle na materiálu, jsou dokonale utěsněna proti nežádoucím únikům tepla vlivem infiltrace. Tím, že jsou osazena do hrubé stavby, vlastně veškerou vlhkost vznikající z mokrých procesů při dokončování ve stavbě konzervují. Vezmeme-li v úvahu, že vlivem zateplovacích systémů významně roste difuzní odpor obvodového pláště, je nutno počítat s mnohaletým vysycháním novostavby do jejího rovnovážného stavu. Bohužel však dnes existují i stavby, kde rovnovážným stavem je díky chybnému návrhu obvodového pláště právě permanentní stav vysoké vnitřní vlhkosti. V poslední době se velmi často setkáváme s trendem osazovat okna do vnějšího líce stavby. Pravděpodobně bychom jen těžko hledali způsob, jak okna ještě hůře umístit do konstrukce pláště. Toto umístění do vnějšího líce automaticky generuje problém kondenzace v oblasti napojení okna na plášť, a pakliže je možno tento detail vůbec navrhnout funkční, je cena za toto řešení zcela neúměrná. Pokud okna osadíme tak, aby bylo možno detail napojení alespoň zateplit,problém nevzniká. V případě nezateplených konstrukcí obvodového pláště lze zjednodušeně říci, že čím bude okno osazeno blíže k vnitřnímu líci pláště, tím bude nebezpečí kondenzace v detailu připojení menší.

Rekonstrukce

V rekonstruovaných objektech je situace mírně jiná. Zpravidla osazujeme moderní okna do stavby, která se s výjimkou chronicky vlhkých objektů nachází v příznivém rovnovážném vlhkostním stavu. U starších objektů s původně zdvojenými (špaletovými) okny se však po jejich výměně dostáváme do výše uvedené pasti - totiž že nová okna umísťujeme až téměř do vnějšího líce masivního obvodového pláště. Mnohem správnější řešení je umístit nová okna zhruba do poloviny tloušťky obvodového pláště, tj. často do místa původně vnitřního špaletového okna, a zvenku detail napojení zateplit. V obou případech však platí jedno. I za příznivých předpokladů správného umístění okna v konstrukci pláště budovy bude rozhodující v místě přirozených tepelných mostů (např. všechny kouty a obecně i místa s nízkým přestupem tepla) kvalita použitého profilového systému, především pak jeho hodnota prostupu tepla. Obecně lze říci, že jsou-li dnes naprostým standardem pětikomorová provedení profilových systémů, lze významně lepší hodnoty prostupu tepla s ohledem na nebezpečí povrchové kondenzace vodní páry očekávat od systémů šesti - ale především pak moderních sedmikomorových. Profilové systémy TROCAL zde nabízejí především systém 76 v provedení 6K popřípadě nový systém TROCAL InnoNova 80 MD v sedmikomorovém provedení. Tento nový systém se vyznačuje oproti standardním pětikomorovým systémům extrémní tuhostí a statickou potencí a zlepšením prostupu tepla o 30 % ve vyztuženém stavu. S těmito parametry se tak systém TROCAL 80 MD zařadil na čelo nabídky profilových systémů a nebezpečí kondenzace vodní páry (za standardních podmínek) zcela vylučuje.

Větrání

Dodáváme izolační skla Posledním faktorem, který však naprosto zásadně ovlivňuje kondenzaci vodní páry na povrchu stavebních konstrukcí, je relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Čím bude vyšší, tím větší je pravděpodobnost kondenzace. Jediným způsobem, jak tento stav eliminovat, je větrat. Doby, kdy naše obydlí větrala samovolně bez našeho souhlasu a přičinění, jsou bohudík již v nenávratnu. O to důležitější je postarat se o správné větrání. Na trhu dnes existuje celá řada systémů zasahujících tak či onak do těsnění okna za účelem umožnění infiltrace spárou mezi rámem a křídlem. Výsledkem je vytvoření situace, aby nastanou-li vhodné klimatické podmínky pro přirozenou výměnu vzduchu mezi exteriérem a interiérem, k ní také docházelo, a to bez našeho přičinění. Cenou je samozřejmě zvýšená ztráta tepla způsobená tímto nekontrolovaným větráním a v některých případech i omezení akustické pohody v interiéru. V případě použití tzv. mikroventilace v kování (ona famózní 4. poloha kliky...) je „cenou“ i významné omezení neprůchodnosti okna pro nezvané hosty. Nejlepším a nejúčinnějším způsobem je nárazové větrání - tedy všechna okna dokořán po dobu cca 10 - 15 minut. Odměnou za naši námahu nám bude minimální ztráta tepla a úplné vyvětrání interiéru. Podle současného stavu a poptávky na trhu však lze usuzovat, že už ani na větrání nejsou lidi… Proto je tedy úprava okna, aby byla zajištěna možnost omezené infiltrace, naprostou nezbytností. Bude-li průměrná relativní vlhkost v interiéru mezi 30 - 40 %, nebezpečí kondenzace bude minimální.Opomeneme-li ještě další aspekty ovlivňující kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukcí, jako např. umístění otopných těles, teplota vzduchu v místnosti atd., lze tedy zjednodušeně shrnout: problematika vzniku povrchové kondenzace vodní páry a následných plísní je nezávislá na materiálu použitých oken. Aby k ní nedocházelo, je rozhodující: - správný návrh umístění okna v konstrukci obvodového pláště stavby společně se správným návrhem a provedením detailu napojení okna na plášť - kvalitní profilový systém s vysokou tepelnou izolací a snížení relativní vlhkosti vzduchu v interiéru.

Často se setkáváme s otázkou proč provádět montáž pomocí parotěsných a paropropustných (popř.komprimačních) pásek splňující stavební normu ČSN 73 05 40 a co to vlastně je.

Na českém trhu působí bezpočet společností zabývajících se výrobou a montáží otvorových výplní a ještě větší počet firem,které provádějí montáž. Je bohužel politováníhodné, jak malé procento těchto firem ovládá správné metody a postupy v souladu s platnou legislativou a normami ve stavebnictví, které vychází z nejnovějších poznatků v tomto oboru. Naše společnost K-interier Heřmanův Městec s.r.o.patří v tomto směru ke špičce v ovládání těchto nejnovějších technologií a to nejen z důvodů pouhého dodržování příslušných norem. Nejnovější výzkum a měření ukazují, jak je dodržování těchto postupů důležité pro splnění užitných vlastností, které výrobci a dodavatelé u svých výrobků deklarují. Zjednodušeně se dá říci, že i to nejlepší okno s těmi nejskvělejšími parametry může být špatnou montáží zcela znehodnoceno. Nejčastější chybou při montáži je špatné provedení připojovací spáry – tedy místa, kde je otvorová výplň spojena se stavbou.

Jak má tedy správná montáž vypadat ?

Vytěsnění připojovací spáry pouze polyuretanovou pěnou je nedostačující, a to jak z hlediska tepelně izolačních vlastností, tak i vlastností zvukově izolačních. Stavební fakultou ČVUT v Praze byla většina nejpoužívanějších polyuretanových pěn podrobena zkoušce odolnosti proti vodě. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 750 do 850 % !!! Proto je nezbytně nutné, aby byla připojovací spára ošetřena proti možnosti absorpce vzdušné vlhkosti, která se v obytných místnostech pohybuje kolem 50%. Připojovací spára s obsahem této vlhkosti je pak zdrojem vysokých tepelných ztrát, které i přes svou podstatně menší plochu v porovnání s plochou celého okna, tyto ztráty převyšují !!! Pro konkrétnější představu uvádíme porovnání tepelných ztrát neošetřené připojovací spáry a správně provedené montáže.

Parotěsné a paropropustné pásky

Pokud je připojovací spára utěsněna pouze polyuretanovou pěnou,dosáhneme zvukové izolace zabudovaného okna pouze do 24 dB, a to bez ohledu na parametry vlastní otvorové výplně.Při ošetření připojovací spáry vnějším i vnitřním uzávěrem můžeme dosáhnout akustické hodnoty 30 – 44 dB podle toho, jaké akustické kvality je zabudovaná otvorová výplň. Pro ošetření připojovací spáry pak máme několik atestovaných materiálů a postupů pro různé typy staveb. S výběrem nejvhodnější metody Vám ochotně poradí naši technici při zaměření přímo na stavbě, ve Vašem domě nebo bytě.

Příklad provedení

Parotěsné a paropropustné pásky

Prospekty ke stažení:

Systém Illbruck I3 (0,8 kB)
TwinAktiv: revoluční okenní fólie (1,6 MB)

 


Důležité informace

Vážení zákazníci, rádi Vám zpracujeme nezávaznou bezplatnou cenovou nabídku dle Vámi zadaných požadavků. Nabízíme Vám odbornou konzultaci, při které se pokusíme nalézt nejvhodnější řešení, které Vám může ušetřit nejen peníze, ale i čas nad přemýšlením. Cenová nabídka Vám bude zaslána e-mailem, poštou nebo si ji můžete vyzvednout osobně u nás ve vzorkové prodejně.

Pro vytvoření bezplatné cenové nabídky od Vás potřebujeme následující informace:

 • kontakt a místo případné realizace
 • orientační rozměry oken a dveří (uvádějte prosím nejdříve šířku, pak výšku)
 • u interierových dveří není potřeba uvádět rozměry, pokud se nejedná o atyp
 • požadovaný materiál výrobků – plast / dřevo / hliník
 • typ oken (jednoduchý rám nebo kastlová / špaletová)
 • členění (1-dílné, 2-dílné, 3-dílné) a způsob otevírání (otevíravé, otevíravé a sklopné, sklopné, pevné neboli fixní
 • počet kusů jednotlivých oken nebo dveří
 • barva profilů (bílá, bílá/imitace dřeva, oboustranná imitace dřeva)
 • požadované služby (demontáž, montáž, zednické zapravení, likvidace původních oken
 • doplňky (parapety vnitřní, vnější, žaluzie, sítě proti hmyzu)

Praktické rady aneb aby Vám okna vydržela

Jak se starat o plastová a hliníková okna a dveře?

Jedenkrát ročně promazat všechny pohyblivé části kování olejem na šicí stroje, zkontrolovat odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstranit nečistotu a vizuálně zkontrolovat úchytné šrouby a kování v případě že si na tyto úkony netroufáte je možno u nás objednat periodickou údržbu.

Jak čistit plastová a hliníková okna a dveře?

Rámy z PVC a hliníku se nesmí natírat. Nikdy nečistěte rámy na sucho. Jejich čištění se provádí pouze omytím rámu vodou, do které lze případně přidat obyčejný domácí čistící prostředek. Použití chlorovaných rozpouštědel není možné. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů.. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky nebo předměty, stejně tak je zakázáno používat různé drátěnky ať kovové či umělé.

Izolační skla se dají opticky rozčlenit ozdobnými meziskelními rastry v šířkách 18, 26 a 45 mm a v různém barevném provedení.

Dále můžeme sklo rozdělit konstrukčním sloupkem v šířce 68, 82 a 98 mm.

Již delší čas je na stránkách odborných, ale i populárních periodik diskutována vhodnost či nevhodnost plastových oken obecně,především pak s ohledem na výskyt nežádoucích jevů jako povrchové kondenzace, vzniku plísní či rapidního snížení kvality vzduchu v místnostech. Jediným pochopitelným důvodem, proč jsou tyto závady nesmyslně připisovány právě oknům plastovým, je zřejmě fakt, že jejich podíl na trhu je přes přání a prognózy mnoha novodobých Nostradamů převažující a má stále stoupající tendenci. Ačkoliv byly tyto závady již našimi kolegy z oboru velmi fundovaně diskutovány a vysvětleny, stále jsme konfrontováni s fatálním nepochopením příčina souvislostí těchto negativních jevů. Pokusme se tedy velmi jednoduchým a pochopitelným způsobem příčiny vzniku povrchových kondenzací a všech následků znovu ozřejmit.

Průběh zakázky u oken a dveří:

Průběh zakázky je z větší části ovlivněn již při realizaci hrubé stavby vašeho domu. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat naši firmu ještě před zděním vnitřních příček a stavebních otvorů. Rádi Vám poskytneme potřebné informace a předejdete tak řadě zbytečných komplikací při následné realizaci.

Standardní průběh zakázky:

 • návštěva naší vzorkové prodejny, kde se seznámíte se sortimentem
 • zpracování bezplatné cenové nabídky
 • zaměření, konzultace a upřesnění případných změn v místě realizace zakázky
 • přepracování cenové nabídky po zaměření a případných změnách objednatelem
 • sepsání smlouvy o dílo a zaplacení zálohy v hotovosti nebo bankovním převodem
 • montáž a předání díla, doplatek celkové částky

Montáž nových oken či dveří

Montáž oken a dveří provádí výhradně naši řádně proškolení odborní pracovníci s montážním certifikátem. Montáž jakéhokoliv počtu oken a dveří, velikost zakázky a stavby nám nečiní žádné problémy. Přesné vodorovné i svislé osazení okenního rámu do stávajících stavebních otvorů, ukotvení a utěsnění připojovací spáry, nasazení křídel, případná montáž nového příslušenství a konečné seřízení k plné funkčnosti.

Co byste měli vědět o montáži oken ?
Je důležité, aby montáž prováděli odborně způsobilí pracovníci podle stanovených technologických postupů. Proto věnujeme velkou pečlivost výběru pracovníků, jejich vzdělávání a disponujeme stabilizovaným týmem řemeslníků, na které je spolehnutí.

Seřízení oken a dveří je samozřejmostí ihned po skončení montáže. U novostaveb provádíme bezplatné seřízení ještě jednou před kolaudací.
Montáž příslušenství a doplňků je možná hned v návaznosti na montáži oken, popřípadě v jiném dohodnutém termínu.

TÍM PÉČE O VÁS NEKONČÍ. PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI OKEN JSME VÁM K DISPOZICI A ZABEZPEČUJEME VEŠKERÝ ZARUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

Způsob provedení montáže zásadně ovlivní konečnou podobu oken a dveří ve stavbě. Závazná norma „ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov“ a norma „ČSN 74 6607 Okna a dveře – použití ve stavebnictví „striktně předepisují, jakým způsobem mají být okna namontována a jak má vypadat správně provedená připojovací spára (tj. spára mezi oknem a ostěním/parapetem).

Jak zabránit znehodnocení díla nesprávnou montáží? Dodržovat se musí následující pravidla:

 • Pod okny jsou umístěny nosné podložky, které nebrání utěsnění připojovací spáry. Tyto podložky tam zůstávají po celou dobu existence okna!
 • Připojovací spára je po celém obvodě vyplněna tepelnou izolací (např. PUR pěna).
 • Připojovací spára je z interiéru po celém obvodě parotěsně uzavřena (fólie, tmelový uzávěr).
 • Připojovací spára je z exteriéru chráněna proti zatékání, zároveň ale umožňuje difúzi vodní páry (je paropropustná) – např. kompripásky, APU-lišty apod.
 • Oblast pod parapetním plechem je důsledně tepelně izolována.

Okna a dveře jsou ukotvena po celém svém obvodu dle následujícího schématu:

 

Schema ukotveni oken a dveri
Legenda:
legenda – Umístění kotvy nebo kotevního turbošroubu
A – Rozteč kotev: hliníkové okno max. 800 mm, dřevěné okno max. 800 mm, plastové okno max. 700 mm
B – Vzdálenost kotev od rohu obvodu rámu, vodorovných a svislých prvků rámu. Max. v rozmezí 100 mm až 150 mm

Termín dodání:

 • pro plastová okna a dveře 5 – 10 týdnů
 • pro eurookna a dveře 10 – 14 týdnů
 • pro hliníkové výrobky 10 – 14 týdnů
 • pro vnitřní dveře a obložkové zárubně 6 – 8 týdnů
 • pro horizontální a vertikální žaluzie 4 – 6 týdnů
 • pro sítě proti hmyzu 4 – 6 týdnů
 • pro stavební pouzdra 1 týden (mimo atypů)
 • pro parapety vnitřní plastové a venkovní hliníkové 1 – 4 týdny
 • pro vestavěné skříně 4 – 6 týdnů
 • pro podlahy 4 – 8 týdnů
 • pro garážová vrata 4-6 týdnů

Termín dodání je vždy počítán od složení zálohy a podpisu smlouvy o dílo a v závislosti na vytížení výroby.