Zasklení – Eurookna

Zasklení

Izolační sklo je v dnešní době neodmyslitelnou součástí moderní výstavby. Je tvořeno dvěma nebo více tabulemi plochého skla a jejich vzdálenost je vymezována různě širokými plastovými (SGGSWISSPACER®) distančními profily. Distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem s absorpčními vlastnostmi a díky tomu likviduje vlhkost a vyrovnává tlak v dutině mezi skly. Vnější okraj izolačního skla je po celém obvodě utěsněn trvale pružným tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutiny. Dutina mezi skly je vyplněna dnes již běžně používaným vzácným plynem argon.Při požadavku na dosažení absolutně nejlepších tepelně izolačních vlastností se ojediněle (skrze jeho vyšší cenu) používá plynkrypton.

Správným výběrem zasklení lze:

 • snížit náklady na vytápění
 • přispět ke snížení zatížení životního prostředí emisemi oxidu uhličitého
 • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
 • chránit sebe i své blízké před úrazem v důsledku prasknutí skla
 • redukovat hlukovou zátěž
 • ochránit dům před nevítanými návštěvníky
 • zabránit nadměrnému ohřívání prostor slunečními paprsky

Rozdělení skel podle funkce:

 • Tepelněizolační sklo
 • Zvukově izolační sklo
 • Protisluneční sklo
 • Bezpečnostní sklo
 • Ornamentní sklo

Tepelně-izolační sklo

Základní vlastností požadovanou od izolačních skel je v současnosti zvýšená tepelná izolace, tedy co největší snížení ztrát tepla.

Hodnota U je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla,které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Měrnou jednotkou je W/m2K. Čím je tato hodnota nižší, tím lepší tepelná izolace stavebního materiálu. Nízká U hodnota je nejdůležitější vlastností izolačního skla nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací,vede k vyšší povrchové teplotě interiérové tabule a tím k vyšší pohodě v místnosti.

Hodnota g je součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků.Pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů.

Co je v zimě vítáno, může být v létě ale nepříjemné, protože získání energie slunečním zářením znamená ohřev. Správnou cestou vysoká tepelná izolace, to znamená nízká U-hodnota a zároveň nepříliš vysoká g-hodnota. Technologickým standardem se stala izolační skla s pokovenou vrstvou. Jsou tvořena minimálně dvěma tabulemi, z nichž jedna je potažena velmi tenkou vrstvou ušlechtilého kovu, čímž se radikálně snižují tepelné ztráty.

SGG CLIMAPLUS®
 • vysoce kvalitní izolační sklo nové generace
 • dosahuje stejné hodnoty izolace jako 30 cm silná cihlová zeď
 • obsahuje nízkoemisivní pokovené sklo SGG PLANITHERM®ULTRA N nebo SGG Planitherm One, které zadržuje teplo v místnosti,zabraňuje nadměrnému pronikání tepla zvnějšku a nechává přitom pronikat světlo do místnosti
 • prostor mezi tabulemi je vyplněn vzácným plynem – argonem,kryptonem
SGG CLIMATOP®
 • navazuje vývojově na izolační dvojsklo SGGCLIMAPLUS®
 • jedná se o izolační trojsklo s extrémně nízkou hodnotou Ug až0,4 W/m².K
 • vyznačuje se použitím dvou tabulí pokoveného skla SGGPLANITHERM® ULTRA N nebo SGG PLANITHERM® ONE a jedné nepokovené tabule skla SGG PLANILUX® o tloušťce 4 mm
CLIMATOP® MAX – super čiré trojsklo
 • společnost Saint-Gobain Glass vyvinula zcela nové, super čiré nízkoemisivní sklo určené speciálně k použití do izolačních trojskel, které Vám zajistí maximální světelnou prostupnost, úsporu energií a tepelnou izolaci
 • tento výrobek v sobě kombinuje vynikající tepelné izolační vlastnosti trojskel s vysokou hodnotou g (solární faktor)excelentních dvojskel
Výhody super čirého trojskla CLIMATOP® MAX:
 • MAXimální úspora energie a snížení emisí CO2 – snížení nákladů na vytápění a menší spotřeba energie
 • MAXimální prostupnost světla
 • MAXimální komfort – vnitřní povrch skla je teplý, proto i pobyt v místnosti blízko oken je příjemný

Zvukově-izolační sklo

SGG CLIMAPLUS® ACOUSTIC
 • zvukově izolační sklo, které spolehlivě utlumí hluk
 • navazuje na technologii použitou u izolačního dvojskla SGGCLIMAPLUS®, takže zaručuje i velmi dobré tepelněizolační vlastnosti (hodnota Ug je až 0,5 W/m²K)
 • funkce: tlumí hluk do slabého šumu, čímž chrání zdraví lidí
 • použití: vhodné pro okna orientovaná k silně frekventovaným komunikacím nebo jiným zdrojům hluku
SGG CLIMAPLUS® SILENCE
 • kombinuje vynikající ochranu proti hluku s velmi dobrou tepelnou izolací a navíc i s bezpečností
 • vychází z technologie SGG CLIMAPLUS®
 • obsahuje speciální akustické bezpečnostní sklo SGGSTADIP® SILENCE, které izoluje hluk a chrání před zraněním při rozbití skla
 • sklo SGG STADIP® SILENCE obsahuje fólii, která je odolná proti roztržení a na které, v případě rozbití skla, zůstanou střepiny skla vázány
 • fólie poskytuje také ochranu proti UV záření

Protisluneční sklo

SGG CLIMAPLUS® SOLAR CONTROL

Pod tímto názvem se skrývá rozmanitý výběr skel na ochranu protislunečnímu záření. Tato skla spolehlivě zabraňují přehřívání vnitřních místností slunečním zářením. Použití:

 • zejména pro fasády velkých budov
 • stále více se používají také např. ve vilách a rodinných domech
 • pro zasklení střech zimních zahrad

Bezpečnostní sklo

Cílem je ochrana člověka nebo jeho majetku před napadením třetími osobami

Typy bezpečnostních skel:

a) Tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo

 • odolné vůči teplotním změnám, úderu, vyznačuje se větší pevností v ohybu
 • při rozbití se roztříští na krychličky, které nemají ostré okraje a nejsou navzájem spojeny předchází se tak různým zraněním
 • výroba: sklo se zahřeje na teplotu 600°C a posléze je rychle zchlazeno studeným vzduchem; po tomto procesu již není možné sklo obrábět (s výjimkou pískování nebo leptání)
 • takto opracované sklo je 4× pevnější než běžné ploché sklo

b) Vrstvené bezpečnostní sklo

 • Jedná se o nejvíce používaný typ bezpečnostního skla
 • skládá se ze dvou nebo více tabulí plochého skla, které jsou spojeny jednou nebo více vrstvami pružné polyvinylbuteralové fólies vysokou pevností
Bezpečnostní sklo vrstvené nabízíme v těchto možných tloušťkách:
 • SGG STADIP 3.3.1 odolnost proti násilnému vniknutí NPD
 • SGG STADIP 3.3.2 odolnost proti násilnému vniknutí P1A
 • SGG STADIP 3.3.4 odolnost proti násilnému vniknutí P4A
 • SGG STADIP 4.4.1 odolnost proti násilnému vniknutí NPD
 • SGG STADIP 4.4.2 odolnost proti násilnému vniknutí P2A
 • SGG STADIP 4.4.4 odolnost proti násilnému vniknutí P4A

NPD => nedeklarované charakteristiky