Widget – OKNA

Důležité informace

Vážení zákazníci, rádi Vám zpracujeme nezávaznou bezplatnou cenovou nabídku dle Vámi zadaných požadavků. Nabízíme Vám odbornou konzultaci, při které se pokusíme nalézt nejvhodnější řešení, které Vám může ušetřit nejen peníze, ale i čas nad přemýšlením. Cenová nabídka Vám bude zaslána e-mailem, poštou nebo si ji můžete vyzvednout osobně u nás ve vzorkové prodejně. Pro vytvoření bezplatné cenové nabídky od Vás potřebujeme následující informace:
 • kontakt a místo případné realizace
 • orientační rozměry oken a dveří (uvádějte prosím nejdříve šířku, pak výšku)
 • u interierových dveří není potřeba uvádět rozměry, pokud se nejedná o atyp
 • požadovaný materiál výrobků – plast / dřevo / hliník
 • typ oken (jednoduchý rám nebo kastlová / špaletová)
 • členění (1-dílné, 2-dílné, 3-dílné) a způsob otevírání (otevíravé, otevíravé a sklopné, sklopné, pevné neboli fixní
 • počet kusů jednotlivých oken nebo dveří
 • barva profilů (bílá, bílá/imitace dřeva, oboustranná imitace dřeva)
 • požadované služby (demontáž, montáž, zednické zapravení, likvidace původních oken
 • doplňky (parapety vnitřní, vnější, žaluzie, sítě proti hmyzu)

Praktické rady aneb aby Vám okna vydržela

Jak se starat o plastová a hliníková okna a dveře?

Jedenkrát ročně promazat všechny pohyblivé části kování olejem na šicí stroje, zkontrolovat odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstranit nečistotu a vizuálně zkontrolovat úchytné šrouby a kování v případě že si na tyto úkony netroufáte je možno u nás objednat periodickou údržbu.

Jak čistit plastová a hliníková okna a dveře?

Rámy z PVC a hliníku se nesmí natírat. Nikdy nečistěte rámy na sucho. Jejich čištění se provádí pouze omytím rámu vodou, do které lze případně přidat obyčejný domácí čistící prostředek. Použití chlorovaných rozpouštědel není možné. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů.. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky nebo předměty, stejně tak je zakázáno používat různé drátěnky ať kovové či umělé.

Izolační skla se dají opticky rozčlenit ozdobnými meziskelními rastry v šířkách 18, 26 a 45 mm a v různém barevném provedení.

Dále můžeme sklo rozdělit konstrukčním sloupkem v šířce 68, 82 a 98 mm.

Již delší čas je na stránkách odborných, ale i populárních periodik diskutována vhodnost či nevhodnost plastových oken obecně,především pak s ohledem na výskyt nežádoucích jevů jako povrchové kondenzace, vzniku plísní či rapidního snížení kvality vzduchu v místnostech. Jediným pochopitelným důvodem, proč jsou tyto závady nesmyslně připisovány právě oknům plastovým, je zřejmě fakt, že jejich podíl na trhu je přes přání a prognózy mnoha novodobých Nostradamů převažující a má stále stoupající tendenci. Ačkoliv byly tyto závady již našimi kolegy z oboru velmi fundovaně diskutovány a vysvětleny, stále jsme konfrontováni s fatálním nepochopením příčina souvislostí těchto negativních jevů. Pokusme se tedy velmi jednoduchým a pochopitelným způsobem příčiny vzniku povrchových kondenzací a všech následků znovu ozřejmit.

Průběh zakázky u oken a dveří:

Průběh zakázky je z větší části ovlivněn již při realizaci hrubé stavby vašeho domu. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat naši firmu ještě před zděním vnitřních příček a stavebních otvorů. Rádi Vám poskytneme potřebné informace a předejdete tak řadě zbytečných komplikací při následné realizaci.

Standardní průběh zakázky:

 • návštěva naší vzorkové prodejny, kde se seznámíte se sortimentem
 • zpracování bezplatné cenové nabídky
 • zaměření, konzultace a upřesnění případných změn v místě realizace zakázky
 • přepracování cenové nabídky po zaměření a případných změnách objednatelem
 • sepsání smlouvy o dílo a zaplacení zálohy v hotovosti nebo bankovním převodem
 • montáž a předání díla, doplatek celkové částky
Montáž nových oken či dveří

Montáž oken a dveří provádí výhradně naši řádně proškolení odborní pracovníci s montážním certifikátem. Montáž jakéhokoliv počtu oken a dveří, velikost zakázky a stavby nám nečiní žádné problémy. Přesné vodorovné i svislé osazení okenního rámu do stávajících stavebních otvorů, ukotvení a utěsnění připojovací spáry, nasazení křídel, případná montáž nového příslušenství a konečné seřízení k plné funkčnosti.

Co byste měli vědět o montáži oken ?
Je důležité, aby montáž prováděli odborně způsobilí pracovníci podle stanovených technologických postupů. Proto věnujeme velkou pečlivost výběru pracovníků, jejich vzdělávání a disponujeme stabilizovaným týmem řemeslníků, na které je spolehnutí.

Seřízení oken a dveří je samozřejmostí ihned po skončení montáže. U novostaveb provádíme bezplatné seřízení ještě jednou před kolaudací.
Montáž příslušenství a doplňků je možná hned v návaznosti na montáži oken, popřípadě v jiném dohodnutém termínu.

TÍM PÉČE O VÁS NEKONČÍ. PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI OKEN JSME VÁM K DISPOZICI A ZABEZPEČUJEME VEŠKERÝ ZARUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

Způsob provedení montáže zásadně ovlivní konečnou podobu oken a dveří ve stavbě. Závazná norma "ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov" a norma "ČSN 74 6607 Okna a dveře – použití ve stavebnictví "striktně předepisují, jakým způsobem mají být okna namontována a jak má vypadat správně provedená připojovací spára (tj. spára mezi oknem a ostěním/parapetem).


Jak zabránit znehodnocení díla nesprávnou montáží? Dodržovat se musí následující pravidla:

 • Pod okny jsou umístěny nosné podložky, které nebrání utěsnění připojovací spáry. Tyto podložky tam zůstávají po celou dobu existence okna!
 • Připojovací spára je po celém obvodě vyplněna tepelnou izolací (např. PUR pěna).
 • Připojovací spára je z interiéru po celém obvodě parotěsně uzavřena (fólie, tmelový uzávěr).
 • Připojovací spára je z exteriéru chráněna proti zatékání, zároveň ale umožňuje difúzi vodní páry (je paropropustná) – např. kompripásky, APU-lišty apod.
 • Oblast pod parapetním plechem je důsledně tepelně izolována.
Okna a dveře jsou ukotvena po celém svém obvodu dle následujícího schématu:

 

Schema ukotveni oken a dveri
Legenda:
legenda - Umístění kotvy nebo kotevního turbošroubu
A - Rozteč kotev: hliníkové okno max. 800 mm, dřevěné okno max. 800 mm, plastové okno max. 700 mm
B - Vzdálenost kotev od rohu obvodu rámu, vodorovných a svislých prvků rámu. Max. v rozmezí 100 mm až 150 mm

Termín dodání:

 • pro plastová okna a dveře 5 – 10 týdnů
 • pro eurookna a dveře 10 – 14 týdnů
 • pro hliníkové výrobky 10 – 14 týdnů
 • pro vnitřní dveře a obložkové zárubně 6 - 8 týdnů
 • pro horizontální a vertikální žaluzie 4 - 6 týdnů
 • pro sítě proti hmyzu 4 - 6 týdnů
 • pro stavební pouzdra 1 týden (mimo atypů)
 • pro parapety vnitřní plastové a venkovní hliníkové 1 - 4 týdny
 • pro vestavěné skříně 4 - 6 týdnů
 • pro podlahy 4 - 8 týdnů
 • pro garážová vrata 4-6 týdnů

Termín dodání je vždy počítán od složení zálohy a podpisu smlouvy o dílo a v závislosti na vytížení výroby.