Pásky parotěsné a paropropustné

Často se setkáváme s otázkou proč provádět montáž pomocíparotěsných a paropropustných (popř.komprimačních) pásek splňujícístavební normu ČSN 73 05 40 a co to vlastně je.

Na českém trhu působí bezpočet společností zabývajících sevýrobou a montáží otvorových výplní a ještě větší počet firem,které provádějí montáž.
Je bohužel politováníhodné, jak malé procento těchto firemovládá správné metody a postupy v souladu s platnoulegislativou a normami ve stavebnictví, které vychází znejnovějších poznatků v tomto oboru.
Naše společnost K-interier Heřmanův Městec s.r.o.patří v tomto směru ke špičce v ovládání těchto nejnovějšíchtechnologií a to nejen z důvodů pouhého dodržování příslušnýchnorem. Nejnovější výzkum a měření ukazují, jak je dodržování těchtopostupů důležité pro splnění užitných vlastností, které výrobci adodavatelé u svých výrobků deklarují.
Zjednodušeně se dá říci, že i to nejlepší okno s těminejskvělejšími parametry může být špatnou montáží zcelaznehodnoceno. Nejčastější chybou při montáži je špatnéprovedení připojovací spáry – tedy místa, kde je otvorová výplňspojena se stavbou.

Jak má tedy správná montáž vypadat ?

Vytěsnění připojovací spáry pouze polyuretanovou pěnouje nedostačující, a to jak z hlediska tepelně izolačníchvlastností, tak i vlastností zvukově izolačních. Stavební fakultouČVUT v Praze byla většina nejpoužívanějších polyuretanových pěnpodrobena zkoušce odolnosti proti vodě. Naměřené hodnoty sepohybovaly v rozmezí od 750 do 850 % !!! Proto jenezbytně nutné, aby byla připojovací spára ošetřena proti možnostiabsorpce vzdušné vlhkosti, která se v obytných místnostech pohybujekolem 50%. Připojovací spára s obsahem této vlhkosti je pak zdrojemvysokých tepelných ztrát, které i přes svou podstatně menší plochuv porovnání s plochou celého okna, tyto ztráty převyšují !!! Prokonkrétnější představu uvádíme porovnání tepelných ztrát neošetřenépřipojovací spáry a správně provedené montáže.

Parotěsné a paropropustné pásky

Pokud je připojovací spára utěsněna pouze polyuretanovou pěnou,dosáhneme zvukové izolace zabudovaného okna pouze do 24dB, a to bez ohledu na parametry vlastní otvorové výplně.Při ošetření připojovací spáry vnějším i vnitřním uzávěrem můžemedosáhnout akustické hodnoty 30 – 44 dB podle toho, jaké akustickékvality je zabudovaná otvorová výplň.
Pro ošetření připojovací spáry pak máme několik atestovanýchmateriálů a postupů pro různé typy staveb. S výběrem nejvhodnějšímetody Vám ochotně poradí naši technici při zaměření přímo nastavbě, ve Vašem domě nebo bytě.

Příklad provedení

Parotěsné a paropropustné pásky

Prospekty ke stažení:
Systém Illbruck I3 (0,8 kB)

TwinAktiv: revoluční okenní fólie (1,6 MB)