Pásky parotěsné a paropropustné

Často se setkáváme s otázkou proč provádět montáž pomocíparotěsných a paropropustných (popř.komprimačních) pásek splňujícístavební normu ČSN 73 05 40 a co to vlastně je.

Na českém trhu působí bezpočet společností zabývajících sevýrobou a montáží otvorových výplní a ještě větší počet firem,které provádějí montáž.
Je bohužel politováníhodné, jak malé procento těchto firemovládá správné metody a postupy v souladu s platnoulegislativou a normami ve stavebnictví, které vychází znejnovějších poznatků v tomto oboru.
Naše společnost K-interier Heřmanův Městec s.r.o.patří v tomto směru ke špičce v ovládání těchto nejnovějšíchtechnologií a to nejen z důvodů pouhého dodržování příslušnýchnorem. Nejnovější výzkum a měření ukazují, jak je dodržování těchtopostupů důležité pro splnění užitných vlastností, které výrobci adodavatelé u svých výrobků deklarují.
Zjednodušeně se dá říci, že i to nejlepší okno s těminejskvělejšími parametry může být špatnou montáží zcelaznehodnoceno. Nejčastější chybou při montáži je špatnéprovedení připojovací spáry – tedy místa, kde je otvorová výplňspojena se stavbou.

Jak má tedy správná montáž vypadat ?

Vytěsnění připojovací spáry pouze polyuretanovou pěnouje nedostačující, a to jak z hlediska tepelně izolačníchvlastností, tak i vlastností zvukově izolačních. Stavební fakultouČVUT v Praze byla většina nejpoužívanějších polyuretanových pěnpodrobena zkoušce odolnosti proti vodě. Naměřené hodnoty sepohybovaly v rozmezí od 750 do 850 % !!! Proto jenezbytně nutné, aby byla připojovací spára ošetřena proti možnostiabsorpce vzdušné vlhkosti, která se v obytných místnostech pohybujekolem 50%. Připojovací spára s obsahem této vlhkosti je pak zdrojemvysokých tepelných ztrát, které i přes svou podstatně menší plochuv porovnání s plochou celého okna, tyto ztráty převyšují !!! Prokonkrétnější představu uvádíme porovnání tepelných ztrát neošetřenépřipojovací spáry a správně provedené montáže.

Parotěsné a paropropustné pásky

Pokud je připojovací spára utěsněna pouze polyuretanovou pěnou,dosáhneme zvukové izolace zabudovaného okna pouze do 24dB, a to bez ohledu na parametry vlastní otvorové výplně.Při ošetření připojovací spáry vnějším i vnitřním uzávěrem můžemedosáhnout akustické hodnoty 30 – 44 dB podle toho, jaké akustickékvality je zabudovaná otvorová výplň.
Pro ošetření připojovací spáry pak máme několik atestovanýchmateriálů a postupů pro různé typy staveb. S výběrem nejvhodnějšímetody Vám ochotně poradí naši technici při zaměření přímo nastavbě, ve Vašem domě nebo bytě.

Příklad provedení

Parotěsné a paropropustné pásky

Prospekty ke stažení:
Systém Illbruck I3 (0,8 kB)

TwinAktiv: revoluční okenní fólie (1,6 MB)

Naše firma je zapojena do programu „Zelená úsporám“ na podporu ekologického bydlení.
List symbol Bezplatné posouzení Vašeho nároku
List symbol Kompletaci dokumenů pro SFŽP
List symbol Dodávku a odbornou montáž oken

Kontakty

Čáslavská 228
Heřmanův Městec 538 03
Máte dotaz? Volejte
776 340 567
Zeptejte se nás
info@kinterier.cz