FAQ – Parapety

Vnitřní parapety je vhodné osadit až po zhotovení omítek / štuků a to před vymalováním. Vnější parapety je potřeba osadit ještě před případným zateplením fasády. Pokud si nejste jist tloušťkou použitého zateplovacího systému, je možné parapety osadit až po opláštění, což je vždy jistější.
Ne. Pokud jsou parapety v dobrém stavu a nevykazují známky koroze a zatékání pod jejich ložnou plochu není potřeba je měnit. Po osazení nových oken provedeme utěsnění ve spodní části u parapetu.