FAQ – Montáž

Ano, můžete. Je však potřeba počítat se zárukou na daný výrobek. Pokud je záruka na plastová okna v trvání 5-ti let, nevztahuje se na správnou funkčnost otevírání. Ta je zajištěna pouze při naší odborné montáži. Dalším prvkem je rozdílné DPH. Při montáži výrobků do budov určených pro bydlení, je účtována snížená sazba DPH 15%. Při samotném prodeji je to 21% DPH. Z tohoto důvodu doporučujeme nechat si zpracovat obě varianty – s montáží nebo bez montáže a uvidíte sami, která varianta je pro Vás výhodnější.
Současná technologie a vyspělé stavební materiály nám umožňují provést zednické zapravení následně po montáži oken nebo dveří. U bytového nebo panelového bytu provádíme výměnu oken, osazení parapetů, montáž žaluzií, sítí a zednické zapravení kompletně v jednom dni. Stejně tak i v rodinném domě provádíme výměnu oken kompletně za jeden den. Zde však zednické zapravení následuje hned den druhý. U kastlových oken počítejte ještě s jedním dnem navíc. Vždy je možné dle Vašich požadavků řešit prováděné práce individuálně.
Zpravidla platí, že by měl být stavební otvor na šířku větší o 10 cm než je požadovaný rozměr dveří. Na výšku je to 202 cm od čisté dokončené podlahy. Podrobné technické informace se dozvíte v sekci DVEŘE – ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ zde.
Ne, tyto služby bohužel nenabízíme. Cenový rozdíl, mezi renovovanými dveřmi a novými dveřmi není tak velký, abychom toto nabízeli. Našim zákazníkům se snažíme nabídnout za vynaložené prostředky jen kvalitní výrobky.
Ano, jsme schopni dodat i atypické provedení. Příplatky za atypické provedení Vám rádi sdělíme osobně nebo telefonicky.
Pokud jsou tyto výrobky určené do prostor k bydlení (byty, rodinné domy) je DPH 12%. Pokud se jedná o prostory, které budou využívány k jiným komerčním účelům (prodejny, kanceláře, restaurace, dílny, ordinace ...) pak je DPH 21%.
Ano, zakrytí podlah nezajišťujeme, ve smlouvě o dílo je na zakrytí podlah upozorněno. Na základě stanovených bezpečnostních předpisů, není možné provádět výměnu oken v pantoflích.
Ano, požární dveře lze osadit do obložkové zárubně, která musí ale také splňovat požadavek na požární odolnost. Je zde ale potřeba počítat s větším stavebním otvorem který je na šířku + 12 cm a na výšku 203 cm od dokončené podlahy. Na celý požární komplet od nás dostanete atest, který je nezbytný pro kolaudaci a dokladuje jeho požární odolnost. Tyto dveře můžeme také osadit do standardní ocelové zárubně.
Technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice/pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu. Ve společnosti s rozvinutým tržním hospodářstvím jsou to kvalifikovaná doporučení, žádné příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní kompetentní instituce mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.