Vchodové dveře jsou velmi namáhané, ať už vysokou frekvencí pohybu nebo vnějšími klimatickými podmínkami. Profil Trocal InnoSafe je vyroben z vysoce kvalitního materiálu, který se vyznačuje velkou tuhostí a odolností vůči UV záření.

Přehled


Dveře s plastovou
ozdobnou výplní

Plastové dveře


Plastové dveře
dělené sloupky

Plastové dveře
https://kinterier.animatec.cz/wp-content/uploads/2019/10/kolecko-74x74.jpg

Plastové dveře TROCAL

TROCAL vyvinul plastové profily splňující všechny požadavky na stavbu prvotřídních vchodových dveří. Důležitým aspektem je přitom stabilita a torzní tuhost konstrukce. Ta je dosažena především zabudováním svařovatelných rohových spojek. Rohové spojky mají za úkol pevné a velkoplošné spojení ocelové nebo hliníkové výztuže v rozích.

U některých typů dveří TROCAL dosahujeme tuhosti srovnatelné s dveřmi hliníkovými. Konstrukce je doplněna vysoce funkčním těsnícím systémem a širokou nabídkou příslušenství. Dveře odpovídají požadavkům normy DIN 18103 a garantují tímto zvýšenou odolnost proti vloupání.

https://kinterier.animatec.cz/wp-content/uploads/2019/10/kolecko-74x74.jpg

Konstrukce plastových vstupních dveří

Robustní plastové spojky svařené v rozích a kovová výztuž garantují stabilitu. Klika se štítkem, vložka a zámek vytvářejí promyšlený bezpečnostní systém. Univerzální systém pantů skrývá inovativní techniku. Vyniká stabilním a bezpečným uchycením křídla dveří. Vynikající izolační hodnoty jsou dosaženy perfektním těsnícím systémem a hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem. Individuálního designu jednotlivých dveří je možné dosáhnout především různými typy dveřních výplní.

Design dveřních profilů zahrnuje kompletní škálu povrchových úprav i tvarových provedení. Umožňuje tak optimálně sladit design všech oken a dveří na Vašem domě.


Bílá základníBílá základní
Birke RoseBirke Rose
Irish OakIrish Oak
Horská boroviceHorská borovice
OregonOregon
Winchester XAWinchester XA
Světlý dubSvětlý dub
Jasný dubJasný dub
Zlatý dubZlatý dub
DouglasieDouglasie (pouze výplň)
Soft CherrySoft Cherry
Sorento BalsamicoSorento Balsamico
Cherry AmarettoCherry Amaretto (výplň)
Střední dubStřední dub
OřechOřech
Black CherryBlack Cherry
Tmavý dubTmavý dub
MahagonMahagon
PalisandrPalisandr
AnthrazitgrauAnthrazitgrau
Anthrazitgrau hladkýAnthrazitgrau hladký
Metbrush AnthrazitgrauMetbrush Anthrazitgrau
Basalt GrauBasalt Grau
Quarz GrauQuarz Grau
Metbrush AluminiumMetbrush Aluminium
Metbrush SilverMetbrush Silver
GrauGrau
TitaniumTitanium
AchatgrauAchatgrau
LichtgrauLichtgrau
CremeweissCremeweiss
WeissWeiss
DunkelrotDunkelrot

¨

WeinrotWeinrot
SmaragdgrunSmaragdgrun
MoosgrunMoosgrun
DunkelgrunDunkelgrun
DunkelblauDunkelblau
BrillantblauBrillantblau
StahlblauStahlblau
1266_01Alexis
1267_02AlexisR
1268_03Astra
1269_04Dea
1270_05DeaR
1271_06Dino
1272_07DinoR
1273_08Elegant
1274_09ElegantR
1275_10Element
1276_11ElementR
1277_12ElementS
1278_13ElenR
1279_14Gabri
1280_15GabriR
1281_16GabriS
1282_17GiussiR
1283_18GloriaR
1284_19GloriaS
1285_20GalaR
1286_21Kristina
1287_22KristinaR
1288_23Laura
1289_24LauraR
1290_25MegaR
1291_26MegaS
1292_27Milena
1293_28MilenaR
1294_29Roxia
1295_30Samantha
1296_31NicolR
1297_32NicolS
1298_33Orion
1299_34OrionR
1300_35Sina
1301_36SinaR
1302_37SharonR
1303_38SharonS
1304_39AlenaS
1305_40ApolloR55
1306_41BelindaR
1307_42GinaR
1308_43Bianca
1309_44DagoR55
1310_45GiussyR
1311_46GiussiS
1312_47LucieS
1313_48MartinaS
1314_49PavlaS
1315_50SaliR
1316_51SandraR
1317_52VisionR
1318_53VisionS
1319_54GarantiR
1320_55BurakR
1321_56SogutR
1322_57Garanti
1323_58Sogut
1324_59Mondeo
1325_60Burak
1326_61Mia
1327_62Andy
1328_63Deny
1329_64Entero
1330_65Sogut
1331_66Garanti
1332_67Entry
1333_68Trinity
1334_69My
1335_70Mondeo
Zasklení oken

Dodáváme plastové dveře, které jsou zaskleny izolačním dvojsklem nebo trojsklem.


Sklo zásadně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti okna. Každý zákazník si může určit technické parametry součinitele prostupu tepla U [W/m²K] a vzduchové neprůzvučnosti Rw[dB].

Standardně používáme u pětikomorového systému izolační dvojskla plněná argonem ve složení 4-16-4 s koeficientem prostupu teplaUg = 1,1 W/m²K teplý distanční rámeček (nerez nebo plast), zvuková izolace RW-33dB.

U šestikomorového systému 88+ stardandně dodáváme izolační trojskla plněná argonem ve složení 4-12-4-14-4 s koeficientem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m².K zvuková izolaceRW-36dB. V případě vašich speciálních požadavků je možné dodat skla bezpečnostní, protihluková, ornamentní a reflexní neboli zrcadlová.

Zde si Vás dovolujeme upozornit, že v případě montáže oken, kdy nejsou použity parotěsné a paropropustné pásky dosáhneme zvukové izolace zabudovaného okna pouze do 24 dB, a to bez ohledu na parametry vlastní otvorové výplně. Při ošetření připojovací spáry vnějším i vnitřním uzávěrem můžeme dosáhnout akustické hodnoty 30 – 44 dB podle toho, jaké akustické kvality je zabudovaná otvorová výplň.

Již delší čas je na stránkách odborných, ale i populárních periodik diskutována vhodnost či nevhodnost plastových oken obecně,především pak s ohledem na výskyt nežádoucích jevů jako povrchové kondenzace, vzniku plísní či rapidního snížení kvality vzduchu v místnostech. Jediným pochopitelným důvodem, proč jsou tyto závady nesmyslně připisovány právě oknům plastovým, je zřejmě fakt, že jejich podíl na trhu je přes přání a prognózy mnoha novodobých Nostradamů převažující a má stále stoupající tendenci. Ačkoliv byly tyto závady již našimi kolegy z oboru velmi fundovaně diskutovány a vysvětleny, stále jsme konfrontováni s fatálním nepochopením příčina souvislostí těchto negativních jevů. Pokusme se tedy velmi jednoduchým a pochopitelným způsobem příčiny vzniku povrchových kondenzací a všech následků znovu ozřejmit.

V posledních deseti letech prodělalo naše stavebnictví s nástupem moderních stavebních materiálů veliký kvalitativní posun. Jsou mnohé oblasti - a zde bychom vyzdvihli především oblast energetické náročnosti staveb - kde jsme zaznamenali veliký posun vpřed. Dnes je již prakticky nemyslitelné, aby novostavby nebyly tak či onak zateplené a jejich obvodové pláště nevykazovaly tepelný odpor vysoko nad R = 2.0 m2K/W. Naproti tomu však rekonstruované objekty v mnoha případech řeší energetické problémy nedůsledně či zcela chybně. Obecně lze zjednodušeně říci, že předpokladem vzniku těchto jevů je vysoká relativní vlhkost vzduchu v interiéru společně s nízkou povrchovou teplotou stavebních konstrukcí. Kde však hledat příčiny vzniku těchto situací?

Novostavby

Současný trend rychlé výstavby předpokládá osazení oken do hrubé stavby. Výhodou je možnost stavbu „uzavřít“ a pokračovat ve vnitřních dokončovacích procesech i v zimním období. Všechna dnes vyráběná kvalitní okna, nezávisle na materiálu, jsou dokonale utěsněna proti nežádoucím únikům tepla vlivem infiltrace. Tím, že jsou osazena do hrubé stavby, vlastně veškerou vlhkost vznikající z mokrých procesů při dokončování ve stavbě konzervují. Vezmeme-li v úvahu, že vlivem zateplovacích systémů významně roste difuzní odpor obvodového pláště, je nutno počítat s mnohaletým vysycháním novostavby do jejího rovnovážného stavu. Bohužel však dnes existují i stavby, kde rovnovážným stavem je díky chybnému návrhu obvodového pláště právě permanentní stav vysoké vnitřní vlhkosti. V poslední době se velmi často setkáváme s trendem osazovat okna do vnější holíce stavby. Pravděpodobně bychom jen těžko hledali způsob, jak okna ještě hůře umístit do konstrukce pláště. Toto umístění do vnějšího líce automaticky generuje problém kondenzace v oblasti napojení okna na plášť, a pakliže je možno tento detail vůbec navrhnout funkční, je cena za toto řešení zcela neúměrná. Pokud okna osadíme tak, aby bylo možno detail napojení alespoň zateplit,problém nevzniká. V případě nezateplených konstrukcí obvodového pláště lze zjednodušeně říci, že čím bude okno osazeno blíže k vnitřnímu líci pláště, tím bude nebezpečí kondenzace v detail u připojení menší.

Rekonstrukce

V rekonstruovaných objektech je situace mírně jiná. Zpravidla osazujeme moderní okna do stavby, která se s výjimkou chronicky vlhkých objektů nachází v příznivém rovnovážném vlhkostním stavu. U starších objektů s původně zdvojenými (špaletovými) okny se však po jejich výměně dostáváme do výše uvedené pasti - totiž že nová okna umísťujeme až téměř do vnějšího líce masivního obvodového pláště.Mnohem správnější řešení je umístit nová okna zhruba do poloviny tloušťky obvodového pláště, tj. často do místa původně vnitřního špaletového okna, a zvenku detail napojení zateplit. V obou případech však platí jedno. I za příznivých předpokladů správného umístění okna v konstrukci pláště budovy bude rozhodující v místě přirozených tepelných mostů (např. všechny kouty a obecně i místa s nízkým přestupem tepla) kvalita použitého profilového systému,především pak jeho hodnota prostupu tepla. Obecně lze říci, žejsou-li dnes naprostým standardem tříkomorová provedení profilových systémů, lze významně lepší hodnoty prostupu tepla s ohledem na nebezpečí povrchové kondenzace vodní páry očekávat od systémů čtyř-ale především pak moderních pětikomorových. Profilové systémy TROCAL zde nabízejí především systém 900 v provedení 4K či nedávno na trh uvedený nový systém TROCAL InnoNova_70 v pětikomorové technice. Tento nový systém se vyznačuje oproti standardním tříkomorovým systémům extrémní tuhostí a statickou potencí a zlepšením prostupu tepla o 20 % ve vyztuženém stavu. S těmito parametry se tak systém TROCAL InnoNova_70 zařadil na čelo nabídky profilových systémů a nebezpečí kondenzace vodní páry (za standardních podmínek) zcela vylučuje.

Větrání

Dodáváme izolační skla

Posledním faktorem, který však naprosto zásadně ovlivňuje kondenzaci vodní páry na povrchu stavebních konstrukcí, je relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Čím bude vyšší, tím větší je pravděpodobnost kondenzace. Jediným způsobem, jak tento stav eliminovat, je větrat. Doby, kdy naše obydlí větrala samovolně bez našeho souhlasu a přičinění, jsou bohudík již v nenávratnu. O to důležitější je postarat se o správné větrání. Na trhu dnes existuje celá řada systémů zasahujících tak či onak do těsnění okna za účelem umožnění infiltrace spárou mezi rámem a křídlem. Výsledkem je vytvoření situace, aby nastanou-li vhodné klimatické podmínky pro přirozenou výměnu vzduchu mezi exteriérem a interiérem, k ní také docházelo, a to bez našeho přičinění. Cenou je samozřejmě zvýšená ztráta tepla způsobená tímto nekontrolovaným větráním a v některých případech i omezení akustické pohody v interiéru. V případě použití tzv. mikroventilace v kování (ona famózní 4. poloha kliky...) je „cenou“ i významné omezení neprůchodnosti okna pro nezvané hosty. Nejlepším a nejúčinnějším způsobem je nárazové větrání - tedy všechna okna dokořán po dobu cca 10 - 15 minut.Odměnou za naši námahu nám bude minimální ztráta tepla a úplné vyvětrání interiéru. Podle současného stavu a poptávky na trhu však lze usuzovat, že už ani na větrání nejsou lidi… Proto je tedy úprava okna, aby byla zajištěna možnost omezené infiltrace,naprostou nezbytností. Bude-li průměrná relativní vlhkost v interiéru mezi 30 - 40 %, nebezpečí kondenzace bude minimální.Opomeneme-li ještě další aspekty ovlivňující kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukcí, jako např. umístění otopných těles, teplota vzduchu v místnosti atd., lze tedy zjednodušeně shrnout:problematika vzniku povrchové kondenzace vodní páry a následných plísní je nezávislá na materiálu použitých oken. Aby k ní nedocházelo, je rozhodující:
- správný návrh umístění okna v konstrukci obvodového pláště stavby společně se správným návrhem a provedením detailu napojení okna na plášť
- kvalitní profilový systém s vysokou tepelnou izolací a snížení relativní vlhkosti vzduchu v interiéru.

1496_Bamboo
1496_Bamboo_800x600
1497_Delta
1497_Delta_800x600
1498_Chinchilla
1498_Chinchilla_800x600
1499_Martele
1499_Martele_800x600
1500_Orchid_800x600
1501_Polar
1501_Polar_800x600
1502_Rind
1502_Rind_800x600
1503_Twist
1503_Twist_800x600
1528_Bamboo
1528_Bamboo_800x600
1529_Delta
1529_Delta_800x600
1530_Chinchilla
1530_Chinchilla_800x600
1531_Martele
1531_Martele_800x600
1532_Orchid
1532_Orchid_800x600
1533_Polar
1533_Polar_800x600
1534_Rind
1534_Rind_800x600
1535_Twist
1535_Twist_800x600
1630_satinato
1630_satinato_800x600
1631_Mastercare
1631_Mastercare_800x600


Důležité informace

Vážení zákazníci, rádi Vám zpracujeme nezávaznou bezplatnou cenovou nabídku dle Vámi zadaných požadavků. Nabízíme Vám odbornou konzultaci, při které se pokusíme nalézt nejvhodnější řešení, které Vám může ušetřit nejen peníze, ale i čas nad přemýšlením. Cenová nabídka Vám bude zaslána e-mailem, poštou nebo si ji můžete vyzvednout osobně u nás ve vzorkové prodejně.

Pro vytvoření bezplatné cenové nabídky od Vás potřebujeme následující informace:

 • kontakt a místo případné realizace
 • orientační rozměry oken a dveří (uvádějte prosím nejdříve šířku, pak výšku)
 • u interierových dveří není potřeba uvádět rozměry, pokud se nejedná o atyp
 • požadovaný materiál výrobků – plast / dřevo / hliník
 • typ oken (jednoduchý rám nebo kastlová / špaletová)
 • členění (1-dílné, 2-dílné, 3-dílné) a způsob otevírání (otevíravé, otevíravé a sklopné, sklopné, pevné neboli fixní
 • počet kusů jednotlivých oken nebo dveří
 • barva profilů (bílá, bílá/imitace dřeva, oboustranná imitace dřeva)
 • požadované služby (demontáž, montáž, zednické zapravení, likvidace původních oken
 • doplňky (parapety vnitřní, vnější, žaluzie, sítě proti hmyzu)

Již delší čas je na stránkách odborných, ale i populárních periodik diskutována vhodnost či nevhodnost plastových oken obecně,především pak s ohledem na výskyt nežádoucích jevů jako povrchové kondenzace, vzniku plísní či rapidního snížení kvality vzduchu v místnostech. Jediným pochopitelným důvodem, proč jsou tyto závady nesmyslně připisovány právě oknům plastovým, je zřejmě fakt, že jejich podíl na trhu je přes přání a prognózy mnoha novodobých Nostradamů převažující a má stále stoupající tendenci. Ačkoliv byly tyto závady již našimi kolegy z oboru velmi fundovaně diskutovány a vysvětleny, stále jsme konfrontováni s fatálním nepochopením příčina souvislostí těchto negativních jevů. Pokusme se tedy velmi jednoduchým a pochopitelným způsobem příčiny vzniku povrchových kondenzací a všech následků znovu ozřejmit.

Více o příčinách tvorby kondenzátu ZDE…

Praktické rady aneb aby vám dveře vydržely

Jak se starat o plastová a hliníková okna a dveře?

Jedenkrát ročně promazat všechny pohyblivé části kování olejemna šicí stroje, zkontrolovat odvodňovací kanálky a podle potřeby znich odstranit nečistotu a vizuálně zkontrolovat úchytné šrouby akování v případě že si na tyto úkony netroufáte je možno u násobjednat periodickou údržbu.

Jak čistit plastová a hliníková okna a dveře?

Rámy z PVC a hliníku se nesmí natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho. Jejich čištění se provádí pouze omytím rámu vodou, do kterélze případně přidat obyčejný domácí čistící prostředek. Použitíchlorovaných rozpouštědel není možné. Nikdy rámy nečistěteorganickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebokyselinami všech druhů.. V žádném případě nesmíte okna čistithrubými čistícími prostředky nebo předměty, stejně tak je zakázánopoužívat různé drátěnky ať kovové či umělé.

Průběh zakázky u oken a dveří:

Průběh zakázky je z větší části ovlivněn již při realizaci hrubéstavby vašeho domu. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat našifirmu ještě před zděním vnitřních příček a stavebních otvorů. RádiVám poskytneme potřebné informace a předejdete tak řadě zbytečnýchkomplikací při následné realizaci.

Standardní průběh zakázky:

 • návštěva naší vzorkové prodejny, kde se seznámíte sesortimentem
 • zpracování bezplatné cenové nabídky
 • zaměření, konzultace a upřesnění případných změn v místěrealizace zakázky
 • přepracování cenové nabídky po zaměření a případných změnáchobjednatelem
 • sepsání smlouvy o dílo a zaplacení zálohy v hotovosti nebobankovním převodem
 • montáž a předání díla, doplatek celkové částky

Montáž nových oken či dveří

Montáž oken a dveří provádí výhradně naši řádně proškolení odborní pracovníci s montážním certifikátem. Montáž jakéhokoliv počtu oken a dveří, velikost zakázky a stavby nám nečiní žádné problémy. Přesné vodorovné i svislé osazení okenního rámu dostávajících stavebních otvorů, ukotvení a utěsnění připojovací spáry, nasazení křídel, případná montáž nového příslušenství a konečné seřízení k plné funkčnosti.

Více informací o montáži dveří ZDE…

Termín dodání:

 • pro plastová okna a dveře 3 – 5 týdnů
 • pro eurookna a dveře 6 – 8 týdnů
 • pro hliníkové výrobky 5 – 6 týdnů
 • pro vnitřní dveře a obložkové zárubně 4 – 6 týdnů
 • pro horizontální a vertikální žaluzie 2 – 3 týdny
 • pro sítě proti hmyzu 2 – 3 týdny
 • pro stavební pouzdra 1 týden (mimo atypů)
 • pro parapety vnitřní plastové a venkovní hliníkové 1 – 2týdny
 • pro vestavěné skříně 3 – 4 týdny
 • pro podlahy 2-3 týdny
 • pro garážová vrata 4-6 týdnů

Termín dodání je vždy počítán od složení zálohy a podpisusmlouvy o dílo.